Festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2013

Tretí ročník Jedného sveta v Richvalde bohužiaľ potvrdil klesajúcu účasť divákov. V novom ročníku sa preto presunieme do menších priestorov a skúsime to v takej klubovejšej atmosfére. Veď dôležitá je kvalita, nie kvantita, však?

Ďakujeme verným divákom za priazeň, pozitívne ohlasy, a tešíme sa na ďalší ročník Jedného sveta. 

Festival dokume...
Festival dokume...
Festival dokume...
Festival dokume...
Festival dokume...
Festival dokume...
Festival dokume...